Wat is KineCoach®?

KineCoach® is een benaming voor de kinesitherapeut met een wel omschreven referentie die patiënten begeleidt en coacht die behoren tot een bepaalde doelgroep binnen de gezondheidszorg.

Vanuit Axxon, de beroepsvereniging voor kinesitherapeuten, wordt nagedacht over de verschillende maatschappelijke gezondheidsdoelstellingen en hoe de kinesitherapeut hieraan te laten deelnemen.

Om de rol van de kinesitherapie beter te definiëren en af te stemmen rond de preventie en behandeling van bepaalde patiëntendoelgroepen werd een interne werkgroep opgericht. Via strikt wetenschappelijk onderbouwde thema’s wordt de practicus ondersteund met aanbevelingen en/of korte opleidingen.

Gezondheidsdoelstellingen die de Vlaamse Overheid formuleert, zijn direct of indirect gelinkt aan de kinesitherapeut in het werkveld. Vanuit een multidisciplinaire samenwerking is het onvermijdelijk om de specifieke taak van de kinesitherapeut te omschrijven en hem tools aan te reiken om zijn deskundigheid en specifieke competentie in het kader van deze doelgroepen te ondersteunen.

Drie thema’s

Momenteel zijn er drie thema’s die zich vanuit de gezondheidszorg profileren naar de kinesitherapeut: de metabole problematiek, waaronder de toenemende glucose-intolerantie bij diabetes type 2, het probleem van obesitas bij kinderen en bij volwassenen en op het domein van de musculoskeletale problematiek, de reumatologie.

onze coach

Hoe word ik KineCoach®?

kinecoach diabetes

Meer info voor
modaliteiten 2019
klik hier

Meer info voor
cursusschema 2019
klik hier

kinecoach obesitas

Meer info voor
modaliteiten 2019
klik hier

Meer info voor
cursusschema 2019
klik hier

kinecoach obesitas

Meer info voor
modaliteiten 2019
klik hier

Meer info voor
cursusschema 2019
klik hier

kinecoach reumatologie

axxon