Hoe word ik KineCoach®?

Oncologie

Steeds vaker kloppen kankerpatiënten aan bij de eerstelijnspraktijken. Ze willen graag in de eigen omgeving revalideren of kunnen in het ziekenhuis niet terecht. Daarom biedt AXXON een navormingsprogramma voor kinesitherapeuten aan. Dit werd opgesteld in samenwerking met experten uit alle Vlaamse universiteiten, het Cédric Hèle Instituut vzw en Kom op tegen Kanker.

Het opzet van dit korte navormingsprogramma is om kinesitherapeuten (met een privépraktijk) bij te scholen om (ex-)kankerpatiënten te kunnen begeleiden. Na afloop van het programma kunnen de deelnemers:

  • Zowel fysieke als psychosociale klachten als gevolg van kanker(behandeling) herkennen en hierover communiceren met de cliënten;
  • Een uitgebreide anamnese en screening van neveneffecten uitvoeren, behandeldoelstellingen op maat opstellen en een kinesitherapeutisch behandelprogramma uitvoeren;
  • Patiënten motiveren, ondersteunen en hun conditie en lichamelijk welbevinden opnieuw opbouwen;
  • Psychosociale behoeften en problemen herkennen en indien nodig de patiënt doorverwijzen naar andere zorgverleners.

Het programma

De module oncologie is een losstaande module. Deze kunt u volgen zonder de basismodule te volgen. Deze opleiding bestaat uit een onderdeel verplichte zelfstudie via e-learning met een online evaluatie, gevolgd door 4,5 lesdagen.

Meer info voor modaliteiten 2022-2023 klik hier.
Meer info voor cususschema 2022-2023 klik hier.

Hoe word ik KineCoach®?

kinecoach diabetes

kinecoach obesitas

kinecoach obesitas

kinecoach cardio

kinecoach onco

kinecoach reumatologie

Info modaliteiten

Cursusschema 2022-2023

axxon