Wat is KineCoach®?

KineCoach® is een benaming voor de kinesitherapeut met een wel omschreven referentie die patiënten begeleidt en coacht die behoren tot een bepaalde doelgroep binnen de gezondheidszorg.

Vanuit Axxon, de beroepsvereniging voor kinesitherapeuten, wordt nagedacht over de verschillende maatschappelijke gezondheidsdoelstellingen en hoe de kinesitherapeut hieraan te laten deelnemen.

Om de rol van de kinesitherapie beter te definiëren en af te stemmen rond de preventie en behandeling van bepaalde patiëntendoelgroepen werd een interne werkgroep opgericht. Via strikt wetenschappelijk onderbouwde thema’s wordt de practicus ondersteund met aanbevelingen en/of korte opleidingen.

Gezondheidsdoelstellingen die de Vlaamse Overheid formuleert, zijn direct of indirect gelinkt aan de kinesitherapeut in het werkveld. Vanuit een multidisciplinaire samenwerking is het onvermijdelijk om de specifieke taak van de kinesitherapeut te omschrijven en hem tools aan te reiken om zijn deskundigheid en specifieke competentie in het kader van deze doelgroepen te ondersteunen.

Vier thema’s

Momenteel zijn er vier thema’s die zich vanuit de gezondheidszorg profileren naar de kinesitherapeut: de metabole problematiek, waaronder de toenemende glucose-intolerantie bij diabetes type 2; het probleem van obesitas bij kinderen en bij volwassenen; en het domein van de musculoskeletale problematiek, de reumatologie.

Daarnaast wordt sinds 2020 bijzondere aandacht geschonken aan cardiale en oncologische revalidatie.

Hoe word ik KineCoach®?

kinecoach diabetes

kinecoach obesitas

kinecoach obesitas

kinecoach cardio

kinecoach onco

kinecoach reumatologie

Info modaliteiten

Cursusschema 2022-2023

axxon