Cardiale Kinesitherapie

Aansluitend op de bestaande KineCoach-vormingen van AXXON, werd vanuit het werkveld de behoefte aangestipt om een vorming te voorzien die zich toespitst op de cardiale kinesitherapie in de privépraktijk. In dit verband werd nagedacht over een multidisciplinaire benadering, waar naast een pakket pathologie en inspanningsfysiologie ook psychologen, diëtisten, cardiologen en huisartsen hun visie geven over de leefstijlproblematiek van hartpatiënten.

Verdere informatie over screening, EKG, reanimatie, toestellen (zoals ICD, defibrillators, pacemakers), farmacologie of typemedicatie bij inspanning en trainingsmodaliteiten komen aan bod. Monitoring en welke toestellen nuttig kunnen zijn voor hartpatiënten worden getoond en gebruikt op de UA-campus. Door te vertrekken vanuit casussen wordt de praktijk aangebracht om vanuit kleinere groepen interactief te oefenen.

De vervolgmodule cardiale bestaat uit een onderdeel verplichte zelfstudie via e-learning met een online evaluatie, gevolgd door 3 lesdagen.

Maximaal 30 deelnemers
Accreditatiepunten: 24

Leden AXXON: € 465
Niet-leden AXXON: €780

2024

Donderdag 07/03/2024, van 10.00-17.15
Zaterdag    09/03/2024, van 09.00-17.00
Donderdag 14/03/2024, van 10.00-17.00

 

Programma     Inschrijven

Partners

KU Leuven
Universiteit Gent
UHasselt
Vrije Universiteit Brussel
Revaki
Cedric Hèle
Kom op tegen kanker
Oncohulp
Pro-Q-Kine