Oncologie

Steeds vaker kloppen kankerpatiënten aan bij de eerstelijnspraktijken. Ze willen graag in de eigen omgeving revalideren of kunnen in het ziekenhuis niet terecht. Daarom biedt AXXON een navormingsprogramma voor kinesitherapeuten aan. Dit werd opgesteld in samenwerking met experten uit alle Vlaamse universiteiten, het Cédric Hèle Instituut vzw en Kom op tegen Kanker.

Het opzet van dit korte navormingsprogramma is om kinesitherapeuten (met een privépraktijk) bij te scholen om (ex-)kankerpatiënten te kunnen begeleiden. Na afloop van het programma kunnen de deelnemers:

  • Zowel fysieke als psychosociale klachten als gevolg van kanker(behandeling) herkennen en hierover communiceren met de patiënten;
  • Een uitgebreide anamnese en screening van neveneffecten uitvoeren, behandeldoelstellingen op maat opstellen en een kinesitherapeutisch behandelprogramma uitvoeren;
  • Patiënten motiveren, ondersteunen en hun conditie en lichamelijk welbevinden opnieuw opbouwen;
  • Psychosociale behoeften en problemen herkennen en indien nodig de patiënt doorverwijzen naar andere zorgverleners.

De module oncologie is een losstaande module en kan je dus zonder de basismodule volgen. Deze opleiding bestaat uit een onderdeel verplichte zelfstudie via e-learning met een online evaluatie, gevolgd door 4,5 lesdagen.

Minimum 25 deelnemers - Maximaal 30 deelnemers
Accreditatiepunten: 24

Leden AXXON: € 875
Niet-leden AXXON: € 1.380

2023

Donderdag 25/05/2023, van 09.00-16.30
Zaterdag    27/05/2023, van 09.00-16.30
Donderdag 01/06/2023, van 09.00-15.15
Donderdag 08/06/2023, van 09.00-16.30
Donderdag 21/09/2023, van 09.00-12.30

2025

Donderdag 22/05/2025, van 09.00-16.30
Zaterdag    24/05/2025, van 09.00-16.30
Donderdag 29/05/2025, van 09.00-15.15
Donderdag 05/06/2025, van 09.00-16.30
Donderdag 18/09/2025, van 09.00-12.30

 

Programma     Inschrijven

Partners

KU Leuven
Universiteit Gent
UHasselt
Vrije Universiteit Brussel
Revaki
Cedric Hèle
Kom op tegen kanker
Oncohulp
Pro-Q-Kine