Opleidingen

Behaal het kwaliteitslabel via onze opleidingen

Je bent kinesitherapeut en je wilt je bijscholen in een specifieke aandoening om zo je patiënten nog beter te kunnen begeleiden. Je wilt KineCoach worden, met andere woorden! 

Je begint sowieso met de basismodule ‘Beweging en gezondheid’. Dit vormt het algemene vertrekpunt. Daarna kan je uit verschillende opleidingsmodules kiezen: Cardiale kinesitherapie, Obesitas, (Pre-) Diabetes type 2 en Respiratoire kinesitherapie. Daarnaast bieden we ook een aparte opleiding Oncologie aan. 

Na elke module wordt een test afgelegd en een getuigschrift voorzien indien geslaagd. De vormingen  zijn ook toegevoegd aan het kwaliteitssysteem van Pro-Q-Kine. 

Lees hier alle modaliteiten (prijzen en data) al even na. 

Basismodule

Het basisprogramma ‘Beweging en gezondheid’ moet door iedereen worden doorlopen alvorens men mag beginnen aan een vervolgmodule.

(Pre)diabetes type 2

In deze opleiding hoor je de aanbevelingen voor personen met glucose-intolerantie, wat de taak van de kinesitherapeut inhoudt bij de individuele coaching van patiënten met (verhoogd risico op) diabetes.

Obesitas

KineCoach Obesitas is het kwaliteitslabel voor kinesitherapeuten met een bijzondere referentie voor de behandeling en coaching van volwassenen, adolescenten en kinderen met obesitas.

Cardiale kinesitherapie

Deze vorming spitst zich toe op de cardiale kinesitherapie in de privépraktijk, via een multidisciplinaire benadering.

Respiratoire kinesitherapie

Het is de bedoeling om de eerstelijns kinesitherapeut die in aanraking komt met respiratoire patienten handvaten te geven om deze mensen beter verder te kunnen helpen. 

Oncologie

Het opzet van dit korte losstaande navormingsprogramma is om kinesitherapeuten bij te scholen om (ex-)kankerpatiënten te kunnen begeleiden.

Disclaimer

Het label geeft interprofessioneel geen exclusiviteit voor de behandeling van maatschappelijke patiëntengroepen, enkel wel de bevestiging te beschikken over de nodige kwaliteit, kennis en praktische benadering voor de behandeling en coaching van bepaalde patiëntengroepen. 

KineCoach vertrekt vanuit de maatschappelijke relevante gezondheidsdoelstellingen geïnduceerd door de Overheid. In geen geval geeft de vorming recht op het dragen van een Bijzondere Beroepsbekwaamheid in de kinesitherapie, maar kan er wel deel van uit maken of eraan vooraf gaan.

De KineCoach leert om zichzelf op regelmatige basis te evalueren en herbronnen voor het behoud van zijn specifieke referentie als KineCoach.

KineCoach is een geregistreerde naam. Enkel voorbehouden voor kinesitherapeuten die met voldoening geslaagd zijn na het afleggen van een test.

Partners

KU Leuven
Universiteit Gent
UHasselt
Vrije Universiteit Brussel
Revaki
Cedric Hèle
Kom op tegen kanker
Oncohulp
Pro-Q-Kine